Доставка на горски сортиментовоз с харвестър глава

Доставка на горски сортиментовоз HSM 208 с харвестър глава Nisula 425C на фирма Майк Трейдинг, гр.Разлог