Доставка и пускане в експлоатация на Стационарна барабанна дробилка – Skorpion 500 EB

Доставка и пускане в експлоатация на Стационарна барабанна дробилка – Skorpion 500 EB (с. Петърч)