Доставка и пускане в експлоатация на Горски трактор - Влекач "HSM 805 HDZL"

Доставка и пускане в експлоатация на Горски трактор – Влекач „HSM 805 HDZL“