Двустранна машина за капаци HTZ 1200 RS

производител: Mebor
19 Apr, 2017

Като специалисти в хоризонталното рязане, HTZ 1200 RS е проектиран и за повторно рязане с две режещи глави, поставени една върху друга на една и съща рамка. Остриетат се горегират нагоре/надолу с предварително зададени размери.