Пендула ACEL - automatic - optimisers

производител: Mebor
19 Apr, 2017

Максимално увеличаване на продукцията! За нарязване на материла се използват две вертикални циркулярни триона, разделителните плочи го разделят a друг циркуляр пресича горната част на материала. Всичко се прави в един цикъл, на една и съща машина. Дебелината на капаците може да се задава по два пъти за максимално възстановяване.
Макс. дебелина на рязане: 80-120 mm
Макс. ширина на рязане: 150-320 mm
Мощност на всеки мотор за рязане: 4 kW/7,5 kW
Диаметър на циркулярни триони: 350-500 mm