Доставка и пускане в експлоатация на хоризонтален банциг HTZ 1100 Pro-Mebor, с.Сърница

26 юли, 2017
  На 23.07.2017 в гр. Сърница бе доставен и пуснат в експлоатация хоризонтален банциг HTZ 1100 PRO заедно с моторизирана рампа MLD - Mebor и точиларка ВА.