Доставка и пускане в експлоатация на Стационарна барабанна дробилка – Skorpion 500 EB

31 май, 2016
Доставка и пускане в експлоатация на Стационарна барабанна дробилка – Skorpion 500 EB (с. Петърч)