Доставка и пускане в експлоатация на дискова дробилка Skorpion 250 EG

18 септември, 2017
Доставка и пускане в експлоатация на стационарна дискова дробилка Skorpion 250 EG в гр.Смолян