Доставка и пускане в експлоатация на Горски трактор – Влекач „HSM 805 HDZL“

10 април, 2017
Доставка и пускане в експлоатация на Горски трактор - Влекач "HSM 805 HDZL"