Доставка и пускане в експлоатация на форуърдър Ponsse „Buffalo AF 8W“

24 април, 2020

Машината е снабдена със специалната VLA система за разширяване на товарния отсек, позволяващ да се товари по-голямо количество пространствен кубик дървесина.