Доставка и пускане в експлоатация на форуърдър Ponsse „Buffalo King“

2 март, 2020

Първият Ponsse Buffalo King беше доставен в България.

Машината е втора ръка, собственост на фирма "Кедър Лес" ЕООД и вече работи в района на Самоков.