Доставка и пускане в експлоатация на Ponsse Wisent в района на Кюстендил

5 май, 2020

Тази година беше доставен първият Ponsse Wisent на фирма Клен Лес.

Машината е употребявана с гаранция от производителя.

Година на производство 2010