Доставка и пускане в експлатация на хоризонтален банциг Мебор HTZ1000

20 декември, 2017
Доставка и пускане в експлатация на хоризонтален банциг Мебор HTZ1000 на фирма Транс Пал 2015.