Новини

Доставка и пускане в експлоатация на Горски сортиментовоз Ponsse "Buffalo 8WD"
28 март, 2019
Доставка и пускане в експлоатация на мобилна дискова дробилка Scorpion 160 SD
15 февруари, 2018
ОТВОРИХА МЯРКА 8.6. ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ
1 май, 2018
Доставка и пускане в експлоатация на мобилна барабанна дробилка 350 SDB
25 октомври, 2018
Доставка и пускане в експлоатация на хоризонтален банциг Mebor HTZ 1200 PLUS и заточваща машина Mebor BA
28 ноември, 2018
Доставка и пускане в експлоатация на Горски трактор - Влекач "HSM 805 HDZL"
10 април, 2017
Доставка и пускане в експлоатация на Мобилна барабанна дробилка Skorpion 280 RBG
18 март, 2017
Доставка и пускане в експлоатация на дискова дробилка Skorpion 250 EG
18 септември, 2017
Доставка и пускане в експлоатация на Банциг TTP-600 PREMIUM, Многодисков циркуляр PWT-500
18 април, 2017
Доставка и пускане в експлатация на хоризонтален банциг Мебор HTZ1000
20 декември, 2017
Доставка и пускане в експлоатация на хоризонтален банциг HTZ 1100 Pro-Mebor, с.Сърница
26 юли, 2017
Доставка на горски сортиментовоз с харвестър глава
1 септември, 2017
Демонстрационно шоу с горска техника във Велинград
29 юли, 2016
Доставка и пускане в експлоатация на Стационарна барабанна дробилка – Skorpion 500 EB
31 май, 2016
Доставка на горско ремърке Weimer 6700
29 декември, 2015