Новини

Доставка и пускане в експлоатация на Горски трактор - Влекач "HSM 805 HDZL"
27 април, 2017
Доставка и пускане в експлоатация на Банциг ТТР-600 PREMIUM
27 април, 2017
Доставка и пускане в експлоатация на Мобилна барабанна дробилка Skorpion 280 RBG
22 април, 2017
Доставка и пускане в експлоатация на Мобилна дискова дробилка Skorpion 250 EG
22 април, 2017
Доставка и пускане в експлоатация на Банциг TTP-600 PREMIUM, Многодисков циркуляр PWT-500
18 април, 2017
Пендула
17 април, 2017
Демонстрационно шоу
14 април, 2017
Доставка и пускане в експлоатация на Стационарна барабанна дробилка – Skorpion 500 EB (Транс Пал)
5 април, 2017
Горско ремърке
3 април, 2017
Машина за заточване на циркулярни триони
1 април, 2017
Доставка и пускане в експлоатация на хоризонтален банциг HTZ 1100 Pro-Mebor и моторизирана рампа MLD
1 август, 2017