Окрайчващ многодисков циркуляр - VR 1300

производител: Mebor

14 май, 2020

Окрайчващите циркуляри на Mebor са проектирани да бъдат гъвкави. За максимална гъвкавост може да се избере от 1 до 3 ( 5) подвижни режещи глави. Всяка глава може да бъде позиционирана автоматично и може да бъде с един или повече циркулярни триона. С помощта на подвижните триони се увеличава качеството и производителността.

  • Макс. ширина на дъските: 1350 мм
  • Макс. ширина на изрязване: 1250 мм
  • Макс. дебелина на рязане: 165 мм
  • Опции за мотор: 37/55/75/90/110/132 kW
  • Диаметър на циркулярни триони: 300 – 500 мм
  • Тегло: 8300 – 9000 кг
  • Брой задвижващи ролки: 4 долни; 3 притискащи горни
  • Брой на подвижни глави: 1/2/3/4/5
  • Захранване: обикновенно/ моторизирано/ напълно автоматизирано