Вибриращ транспортьор

производител: Teknamotor

23 апр., 2020

Вибриращият транспортьор е идеален за подаване на малки дървени отпадъци с различни геометрични форми, например с форма на куб, къси дъски и др. Конвейерът се състои от канал/корито, свързан чрез еластични елементи за носещата рамка, и захранване. Вибриращият транспортьор се задвижва от електрически двигател, чрез ел. захранване с ниска мощност. В зависимост от местните условия, конвейерът се поставя върху фундамент, на който стои поддържаща рамка. Предимството на вибриращия конвейер е в негова възможност на равномерно разпределяне на материала в канала/коритото и неговото плавно подаване на дробилката. Това удължава живота на машината, благодарение на балансирано натоварване на раздробяващата система. Равномерното разпределение на материала в съчетание с плавно му подаване, осигурява на дробилката достигане на своя максимален капацитет.
Ако във входящия материал има метални елементи, транспортьорът може да бъде снабден с детектор за метал.