Веригова маса

производител: Teknamotor

23 апр., 2020

Вериговата маса за подаване е предназначена за работа с вибриращи и лентови транспортьори и се използва за съхраняване на по-големи количества входящ материал. Материалът от масата се дозира по принципа на изместване на вибриращ или лентов транспортьор. Синхронизацията на работата на вериговата маса и вибриращият транспортьор, дава възможност за непрекъснато плавно подаване на входящ материал. Предлагаме веригова маса за товарене с размери 3х3 м и 3х5 м, захранвана с двигатели с мощност от 5,5 квт.
Ако във входящия материал има метални елементи, транспортьорът може да бъде снабден с детектор за метал.