Харвестър глави

Харвестър главите на Понсе се харакеризират със солидна структура, мощност и прецизно управление. Превъзходна производителнос при всички размери.

H5
Размери Минимално тегло: 900 kg Дължина: 1335 mm Ширина: 1240 mm Височина без ротор: 1350 mm   Захранване Захранваща система:…
H6
Размери Минимално тегло: 1050 kg Дължина: 1445 mm Ширина: 1500 mm Височина без ротор: 1530 mm   Захранване Захранваща система:…
H7
Размери Минимално тегло: 1150 kg Дължина: 1500 mm Ширина: 1540 mm Височина без ротор: 1680 mm   Захранване Захранваща система:…
H7 EUCA
Размери Минимално тегло: 1200 kg Дължина: 1500 mm Ширина: 1540 mm Височина без ротор: 1680 mm   Захранване Захранваща система:…
H7 HD
Размери Минимално тегло: 1200 kg Дължина: 1500 mm Ширина: 1540 mm Височина без ротор: 1680 mm   Захранване Захранваща система:…
H8
Размери Минимално тегло: 1250 kg Дължина: 1500 mm Ширина: 1680 mm Височина без ротор: 1250 mm   Захранване Захранваща система:…
H8 HD
Размери Минимално тегло: 1450 kg Дължина: 1560 mm Ширина: 1650 mm Височина без ротор: 1690 mm   Захранване Захранваща система:…
H10
Размери Минимално тегло: 2600 kg Дължина: 2120 mm Ширина: 2080 mm Височина без ротор: 2360 mm   Захранване Захранваща система:…
H77 EUCA
Размери Минимално тегло: 1300 kg Дължина: 1590 mm Ширина: 1580 mm Височина без ротор: 1680 mm   Захранване Захранваща система:…