Форуърдери (Горски сортиментовози)

Форуърдърите на Понсе са пълни с мощ и комфорт дори и при най-трудните терени. Ефективен извоз на дървесината щадящ околната среда.