Машини за дърводобив

Въжени линии "Висен"
Дългометражните въжени линии на Висен са създадени за изкарване на дървесината от най-стръмните и недосъпни терени, където горските пътища не съществуват.
Електро хидравлични горски лебедки
Високо качествени горски лебедки със теглителна сила от 3 до 10 тона и отлично съотношение мъжду цена и качество. Австрийско качество на разумна цена! Нашите горски лебедки се характеризират със…
Комбинирани машини
Комбинираните машини на Понсе съчетават гъвкаво свойствата на две отделни машини в една.
Механични Горски Лебедки
Механични горски лебедки с теглителна сила от 3,5 до 6 тона, подходящи за малки дърводобивни фирми.
Процесори за рязане и цепене на дърва за огрев
Форуърдери (Горски сортиментовози)
Форуърдърите на Понсе са пълни с мощ и комфорт дори и при най-трудните терени. Ефективен извоз на дървесината щадящ околната среда.
Харвестър глави
Харвестър главите на Понсе се харакеризират със солидна структура, мощност и прецизно управление. Превъзходна производителнос при всички размери.
Харвестъри
Ефективни и гъвкави, харвестърите на Понсе гарантират най-добрата производителност, както и лесна адаптация към всякакви условия на работа. Прочетете още за различните модели от гамата тук.