ОТВОРИХА МЯРКА 8.6. ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ

1 май, 2018
Допустими разходи за закупуването на нови машини и оборудване дърводобив и за първична преработка на дървесината. Размер на финансирането:
  • Минимална сума на проект - 5 000 евро.
  • Максимална сума на проект- 500 000 евро.
  • 50% субсидия.
  •  
Кандидати, които развиват дейност ИЗВЪН територията на селски район получават 40% субсидия. Бюджетът по настоящата процедура е 18 000 000 €.