Контакти

Иван Ласков
Търговски директор
Божидар Петков
Управител
Маргарита Янева
Офис мениджър
Георги Апостолов
Търговски представител
Валери Михайлов
Резервни части
Пламен Георгиев
Сервизен техник