Контакти

Иван Ласков
Търговски директор
Божидар Петков
Управител
Маргарита Янева
Офис мениджър
Валери Михайлов
Резервни части
Пламен Георгиев
Сервизен техник
Георги Апостолов
Търговски представител - консумативи
Тони Хаджиев
Търговски преддставител - машини