Контакти

София, кв. Горубляне, ул. Самоковско шосе 66, офис 7
Божидар Петков
Мениджър
Иван Ласков
Търговски директор
Людмил Русинов
Търговски представител
Маргарита Янева
Офис мениджър