Доставка на техническо оборудване Mebor

4 април, 2020

Доставка и пускане в експлоатация на технологично оборудване Mebor - двувалова многодискова гредарка SDH-D 320, ролков коннвейер RC M800, пневматична пендула CEL 850P и заточваща машина за циркулярни триони MV-8, в гр. Никопол.


Проекта се осъществи чрез финансиране от Европейски фонд за регионално развитие, по проект "Повишаване на производствения капацитет на Дунав-Никопол ЕООД.