Доставка на горски сортиментовоз с харвестър глава

1 септември, 2017
Доставка на горски сортиментовоз HSM 208 с харвестър глава Nisula 425C на фирма Майк Трейдинг, гр.Разлог