Доставка и пускане в експлоатация на хоризонтален банциг Mebor HTZ 1200 PLUS и заточваща машина Mebor BA

28 ноември, 2018