Доставка и пускане в експлоатация на мобилна дискова дробилка Scorpion 160 SD

15 февруари, 2018
Доставка и пускане в експлоатация на мобилна дискова дробилка Scorpion 160SD в гр.София, БЕЛА ГАРДЪН - ЕООД