Доставка и пускане в експлоатация на Банциг TTP-600 PREMIUM, Многодисков циркуляр PWT-500

18 април, 2017
Доставка и пускане в експлоатация на Банциг TTP-600 PREMIUM и Многодисков циркуляр PWT-500 в с.Крън.